Integritetspolicy

Vi på Strategy Factory Scandinavia AB värnar om din integritet och vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. Här hittar du information om vårt arbete med integritet och dataskydd, inklusive hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vilka är Strategy Factory Scandinavia AB?

I denna policy kallas Strategy Factory Scandinavia AB, Orgnr: 556995-4927 för Strategiverket och är personuppgiftsansvarig.

Strategiverket ansvarar för samtliga personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, vid kund/leverantörsmöten, via telefon, epost, chat eller när du besöker oss och deltar på nätverksträffar/seminarier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som fysisk individ. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta ändamål med att behandla dina personuppgifter är för att Strategiverket ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/leverantör, men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vi tänker kontakta för att erbjuda våra tjänster.

Som personuppgiftsansvarig har Strategiverket ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Skydd av dina personuppgifter

Strategiverket skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Anställda på Strategiverket samt partners ska följa Strategiverket interna riktlinjer för dataskydd.

Överföring av information

Strategiverket och partners sparar alla personuppgifter inom EU. Vi och våra partners för inte vidare några personuppgifter om kunder/leverantörer till extern part.

Dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som vi gör.
  Vi har samlat dessa i tabellen nedan. I tabellen visas bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att åberopa rätten att bli glömd.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) av personuppgifter som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att åberopa begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Strategiverket kommer då att upphöra med
  behandlingen under tiden ärendet utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Det kan du göra på: www.datainspektionen.se

 

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår Integritetskyddsansvarige via e-post mathias@strategiverket.se

STRATEGIVERKET

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå